Projecten

Bureau ELS - Educatieve Projecten


Projecten


Lopende projecten:

  • Implementatie Onze Klas Mijn Wereld (trainingen, cursussen, presentaties)

Afgeronde projecten:

  • Lesmateriaal bij Quaco. Leven in slavernij. Walburg pers 2015 – http://www.quaco-stripverhaal.nl
  • Onze Klas Mijn Wereld: Theorie en praktijk van werken aan sociale competentie, taal en ICT in de groepen 1 tot en met 4 in de basisschool. http://www.swpbook.com/1710

Suggesties voor activiteiten in de klas zijn te vinden op http://www.onzeklasmijnwereld.nl/

Het project was ondergebracht bij de hogeschool Inholland, Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs (Dorian de Haan) en gesubsidieerd door de Bernard van Leer Foundation [www.bernardvanleer.org]

  • Dit Ben Ik in Bussel. (2013) Adviseur bij de ontwikkeling van een Brusselse variant op het Nederlandse Dit Ben Ik (1995, 2002).
  • Homolesbiopschool, een website over seksuele diversiteit voor PABO-studenten. (2011) Ontwikkeld in samenwerking met Ineke Mok, bureau Cultuursporen, in opdracht van IHLIA/Homodok, Amsterdam. Implementatie i.s.m. Edudivers. Zie: http://www.homolesbiopschool.nl/
  • Bij Stripverhaal De Terugkeer (2010): de ontwikkeling van lesmateriaal voor leerlingen in de onderbouw van het vo. Ism Ineke Mok, Bureau Cultuursporen. Zie: http://www.deterugkeer.nl/
  • Anne en Goebbels, de ontwikkeling van lesmateriaal bij het toneelstuk voor leerlingen in de bovenbouw van het vo. Ism Ineke Mok, Bureau Cultuursporen. Zie: http://www.annegoebbels.nl/
  • Memorabele momenten – musici dragen hun passie over aan peuters en kleuters. Functie: adviseur en observant. [www.memorabelemomenten.nl]
  • Advisering bij de voortgang van My story, interculturalisering van het kleuteronderwijs in Israël en Europa.
  • Inova Alkmaar: ontwikkeling website; examinator praktijkdeel inburgeringsexamen [www.inova-alkmaar.nl]