Werkervaring

Bureau ELS - Educatieve Projecten


Werkervaring


Werkervaring 

 • 2007 tot heden
  directeur van Bureau ELS.
 • 1991 – 2006
  Medewerker Anne Frank Stichting, afdeling Educatie. Projectleider van o.a.:
  Grensgevallen, waar sta jij? Een lespakket over botsende grondrechten: de vrijheid van meningsuiting versus bescherming tegen discriminatie. 2004
  Dit Ben Ik – internationaal. Een internationaal lespakket voor jonge kinderen, verschenen in Duitsland, Luxemburg, Denemarken en Nederland. 2002
  Das Sind Wir, een intercultureel lespakket voor Duitse scholieren van 12 tot 15, i.s.m. Lutz van Dijk. 1996
  Dit Ben Ik, een intercultureel lespakket voor kleuters. 1995
  Intercultureel Leren: beleidsadvies, conceptontwikkeling en begeleiding van een lerarennetwerk voor het netwerk basisonderwijs. Landelijke Projectgroep Intercultureel Onderwijs (Ministerie O&W), 1996 tot 1999
 • 1985 – 1992
  toegevoegd docent aan de Universiteit van Utrecht bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie. Ik ontwierp een onderwijsmodule voor eerstejaarsstudenten en was medeverantwoordelijk voor de vormgeving van de module cross-culturele ontwikkeling.
 • 1978 – 1987
  lerares Nederlands aan de Rijks Pedagogische Academie en Kleuterleidsteropleiding in Alkmaar, nu onderdeel van de hogeschool In-Holland. Naast het vakonderwijs verzorgde ik cursussen Vrouwen en Schoolleiding, Herintreders, Vrouwen en Meisjes in het onderwijs en Intercultureel onderwijs.
 • 1989
  ontwikkelaar en uitvoerder van de modules Nederlands voor de Verkorte Opleiding PABO aan de Hogeschool Midden Nederland.
 • 1989 – 1991
  mede-ontwikkelaar van de schakelcursus Nederlands en Communicatie voor de administratieve opleiding voor het CIBB (nu CINOP).

Vrijwilligerswerk:

 • 2002 tot heden
  bestuurslid Vrienden van HOKISA in Nederland, een steungroep die geld inzamelt voor het HOKISA-huis in de Zuid-afrikaanse township Masiphumelele. Hier wonen 17 kinderen die als gevolg van aids geen eigen thuis meer hebben. [www.hokisa.nl]
 • 1984 tot 1991
  Redactielid Moer, innovatief tijdschrift voor moedertaalonderwijs, uitgegeven door de VON.

Netwerken :